به وبسایت شخصی من خوش آمدید

من، «مهدی بستانچی»، متولد چهارم آذر سال 1360 در تهران هستم. يكی از كسانی كه در بحبوحه جنگ بزرگ شد و مانند همه هم نسلی هايش، يك «دهه شصتی» است كه با سختی دوران نوجوانی و تحصيل و جوانی را پشت سر گذاشته و حال، در آستانه دهه پنجم زندگی، به روزهايی كه برای تحصيل دانش و راه اندازی كسب و كار و توليد گذرانده ام فكر میكنم .
من پسری كنجكاو و دارای شيطنت‌های كودكانه بسيار بودم، در دبيرستان رشته رياضی فيزيك و در دانشگاه به تحصيل در رشته مهندسی‌ صنايع مشغول شدم و بعد‌ از آن به واسطه علاقه به تكنولوژی های روز، در رشته مديريت فنآوری اطلاعات ادامه تحصيل دادم و در نهايت با‌ چرخش فكری و كاری، دكترای مديريت دركسب و كار را دريافت كردم.

در طول ساليان گذشته به عنوان مدرس، مشاور، مدير، مدير عامل و عضو هيأت مديره، با بسياری از سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات آموزشی, انجمن ها و NGO ها همكاری كرده ام.
به عنوان يك مدير صنعتی، همواره علاقمند به مباحث سيستمی و مدلسازی فرآيندها بوده و در تجربه های مشاوره‌های و مديريتی كه داشته ام، متدولوژی مهندسی مجدد خاص شركت‌ها و سازمان‌های داخلی را توسعه داده و توانسته ام پروژه‌های مختلف مهندسی مجدد را در سازمان‌های دولتی و خصوصی مديريت كنم.

به وبسایت شخصی من خوش آمدید

من، «مهدی بستانچی»، متولد چهارم آذر سال 1360 در تهران هستم. يكي از كساني كه در بحبوحه جنگ بزرگ شد و مانند همه هم‌نسلی‌هايش، يك «دهه‌شصتی» است كه با سختي دوران نوجواني و تحصيل و جواني را پشت سر گذاشته و حالا، در آستانه دهه پنجم زندگي، به روزهايي كه براي تحصيل دانش و راه‌اندازي كسب و كار و توليد گذرانده‌ام فكر مي‌كنم.
مهدي بستانچي، پسری کنجکاو و دارای شیطنت‌های کودکانه بسیار بود، رشته ریاضی فیزیک را برای دوران متوسطه برگزید و در دانشگاه آزاد به تحصیل در رشته مهندسی صنایع مشغول شد و بعد از آن، به واسعه علاقه به تکنولوژی‌های روز، در رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات ادامه تحصیل داد و در نهایت با چرخش فکری و کاری، دکترای مدیریت کسب و کار گرفت.
به عنوان دكتر بستانچي و رئیس هیئت مدیره شرکت بستانچی، در طول سالیان گذشته  به عنوان مدرس، مشاور، مدیر، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره، با بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی همكاري كرده‌ام.

آخرین اخبار

لوگو سایت

زندگی را در حال حرکت کشف کنید!

من، «مهدی بستانچی»، متولد چهارم آذر سال 1360 در تهران هستم. يكی از كسانی كه در بحبوحه جنگ بزرگ شد و مانند همه هم نسلی هايش، يك «دهه شصتی» است كه با سختی دوران نوجوانی و تحصيل و جوانی را پشت سر گذاشته و حال، در آستانه دهه پنجم زندگی، به روزهايی كه برای تحصيل دانش و راه اندازی كسب و كار و توليد گذرانده ام فكر میكنم

bostanchi_mehdi

با من در ارتباط باشید

bostanchi_mehdi

با من در ارتباط باشید

به وبسایت شخصی من خوش آمدید

من، «مهدی بستانچی»، متولد چهارم آذر سال 1360 در تهران هستم. يكي از كساني كه در بحبوحه جنگ بزرگ شد و مانند همه هم‌نسلی‌هايش، يك «دهه‌شصتی» است كه با سختي دوران نوجواني و تحصيل و جواني را پشت سر گذاشته و حالا، در آستانه دهه پنجم زندگي، به روزهايي كه براي تحصيل دانش و راه‌اندازي كسب و كار و توليد گذرانده‌ام فكر مي‌كنم.
مهدي بستانچي، پسری کنجکاو و دارای شیطنت‌های کودکانه بسیار بود، رشته ریاضی فیزیک را برای دوران متوسطه برگزید و در دانشگاه آزاد به تحصیل در رشته مهندسی صنایع مشغول شد و بعد از آن، به واسعه علاقه به تکنولوژی‌های روز، در رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات ادامه تحصیل داد و در نهایت با چرخش فکری و کاری، دکترای مدیریت کسب و کار گرفت.
به عنوان دكتر بستانچي و رئیس هیئت مدیره شرکت بستانچی، در طول سالیان گذشته  به عنوان مدرس، مشاور، مدیر، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره، با بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی همكاري كرده‌ام.

به عنوان يك مدير صنعتي، همواره علاقمند به مباحت سیستمی و مدل‌سازی فرآیندها بوده و در تجربه‌هاي مشاوره‌اي و مديريتي كه داشته‌ام، متدولوژی مهندسی مجدد خاص شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی را توسعه داده‌ و توانسته‌ام پروژه‌های مختلف مهندسی مجدد را در سازمان‌های دولتی و خصوصی متعددي مدیریت کنم.

آخرین اخبار

زندگی را در حال حرکت کشف کنید!

من عاشق سفر هستم و در چند سال اخیر در حال حرکت زندگی می کنم. این یک انفجار بود و من در این راه چیزهای زیادی یاد گرفتم. بنابراین من راهنماهایی در مورد تجربیاتم جمع آوری کردم که امیدوارم از آنها لذت ببرید. 

bostanchi_mehdi

با من در ارتباط باشید