بیوگرافی مهدی بستانچی

من، «مهدی بستانچی»، متولد چهارم آذر سال 1360 در تهران هستم. يكی از كسانی كه در بحبوحه جنگ بزرگ شد و مانند همه هم نسلی هايش، يك «دهه شصتی» است كه با سختی دوران نوجوانی و تحصيل و جوانی را پشت سر گذاشته و حال، در آستانه دهه پنجم زندگی، به روزهايی كه برای تحصيل دانش و راه اندازی كسب و كار و توليد گذرانده ام فكر میكنم .
من پسری كنجكاو و دارای شيطنت‌های كودكانه بسيار بودم، در دبيرستان رشته رياضی فيزيك و در دانشگاه به تحصيل در رشته مهندسی‌ صنايع مشغول شدم و بعد‌ از آن به واسطه علاقه به تكنولوژی های روز، در رشته مديريت فنآوری اطلاعات ادامه تحصيل دادم و در نهايت با‌ چرخش فكری و كاری، دكترای مديريت دركسب و كار را دريافت كردم.

در طول ساليان گذشته به عنوان مدرس، مشاور، مدير، مدير عامل و عضو هيأت مديره، با بسياری از سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات آموزشی, انجمن ها و NGO ها همكاری كرده ام.
به عنوان يك مدير صنعتی، همواره علاقمند به مباحث سيستمی و مدلسازی فرآيندها بوده و در تجربه های مشاوره‌ای و مديريتی كه داشته ام، متدولوژی مهندسی مجدد خاص شركت‌ها و سازمان‌های داخلی را توسعه داده و توانسته ام پروژه‌های مختلف مهندسی مجدد را در سازمان‌های دولتی و خصوصی مديريت كنم.

پیشینه تحصیلی

پیشینه تحصیلی

  • ليسانس مهندسی صنايع، دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383
  • كارشناسی ارشد مديريت فنآوری اطلاعات، دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی سال 1388
  • دكترای مديريت كسب و كار، موسسه موسسه آموزش عالی کسب و کار سال 1397

البته برای كسب مهارت و توانمند تر شدن در كارم دوره های زيادی را گذرانده ام كه بخشی از آنها به شرح ذيل می باشد :

پیشینه حرفه ای كاری:

  • رئيس هيأت مديره گروه صنعتی بستانچی
  • رئيس هيأت مديره مدیریت سرمایه بستانچی
  • مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره شركت دمنده الكتريك
  • قائم مقام مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره شركت دمنده
  • نماينده فنی و اجرايی شركت S&P اسپانيا

افتخارات:

پیشینه پژوهشی:

• گزينش و اجرای روش مناسب مدل سازی فرآيندهابه منظور انتخاب سيستم ERP
• مقاله متدولوژی مناسب مهندسی مجدد در ايران
• كتاب مهندسی آينده
• كتاب برنامه ريزی منابع سازمان “ERP”
• منتخب جشنواره ملی كارآفرينان جوان
• منتخب جشنواره ملی دانش و پژوهش